TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00868


• a kedvezményezett neve: GYULAI KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

• a projekt címe: Esélyegyenlőség, érzékenyítés, rendezvények - együtt, közösségben

• a szerződött támogatás összege: 4.500.000 Ft

• a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

a projekt tartalmának bemutatása: Azonosulunk azzal, illetve projekt-küldetésünk alapját jelenti, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók, a fogyatékkal élők, a felzárkóztatásra szorulók közösségi, munkavállalói beilleszkedését segíteni szükséges, csakúgy, mint munkavállalásuk elősegítése. Az esélyegyenlőség érdekében, valamint a hasonló problémákkal küzdő sorstársi közösségek megerősítése szükségessé teszi az érintettek közösségi eseményeinek, rendezvényeinek támogatását, ezek körének bővítését, mellyel egyben a teljes helyi társadalom érzékenyítése is hatékonyan végezhető. Projektünk célja mindezek hatékony megvalósítása.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában meghatározott beavatkozási területek hozzájárulnak többek között a térséget érintő problémák enyhítéséhez, lehetőséget teremtenek az érzékenyítésre, szemléletformálásra, továbbá képzések biztosítása segítségével a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, illetve munkanélküliek munkához juttatásához, így ezen keresztül a szegénység csökkentéséhez, a helyben maradáshoz, az itt élők elégedettségének növeléséhez. A projektünk kapcsán a felhívás esélyt ad, esélyt jelent a hátrányos helyzetű csoportok sikeres és hatékony felzárkóztatásához, munka világába történő visszavezetéséhez, életminőségének javításához, mely esélyt szeretnénk konkrét sikerekre váltani a projektben.

Specifikus cél: Városi akcióterületi helyi gazdaság önkormányzati, civil és gazdasági szféra innovatív ágazatközi együttműködésén alapuló fejlesztése közösségi, kulturális tevékenységek, események, rendezvények létrehozása, megújítása.

A projekt során 15 darab esélyegyenlőségi és érzékenyítő rendezvény, és/vagy (illetve) fogyatékkal élők, betegek, sérültek sorstársi, sport-, művészeti és szabadidős rendezvényeinek szervezése valósul meg. A rendezvények az akcióterületen új, korábban nem ismert rendezvényként, vagy innovatív elemekkel kiegészült ismert rendezvényként kerülnek megvalósításra. A rendezvények rendezvénysorozatként valósulnak meg.

Rendezvények: 2 db Játsszuk el együtt! - fogyatékosok színjátszó köre együttműködése az ép színjátszókkal, 8 db Mi is mozdulunk, sportolj velünk! - fogyatékkal élők sportjai), 1 db Lampionos est, 1 db Együtt főzünk! -főzőverseny, gasztro-tudásátadás, 1 db A család ereje - Idősek, fogyatékosok családi napja, 1 db Városi idősek napja fotófal készítésével, 1 db Játsszatok velünk! - Activity idősek, fogyatékosok részére

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek - a) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása körében - Kötelező nyilvánosság - Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv "KTK 2020"" c. útmutató és az Arculati Kézikönyv szerint

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek - a) Projektmenedzsment körében - Projektmenedzsment

A projekt tervezett teljes költsége: 4.500.000 Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 4.500.000 Ft

A projekt megvalósításához biztosított saját forrás: 0 Ft

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020. június 01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021. 11. 30.


TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-0869

A kedvezményezett neve: GYULAI KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

• a projekt címe: Fiatalok, gyulaiság, egészség, sport, közösség, kultúra

• a szerződött támogatás összege: 1.500.000 Ft

• a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

• a projekt tartalmának bemutatása: A projekt során 6 darab Gyermekek, fiatalok közösségi, közéleti bevonását célzó rendezvény szervezése valósul meg. A rendezvények az akcióterületen új, korábban nem ismert rendezvényként, vagy innovatív elemekkel kiegészült ismert rendezvényként kerülnek megvalósításra. A rendezvények rendezvénysorozatként valósulnak meg.

Rendezvények: 3 db gyermek sportnap (Gyermek Sportnap 1., Gyermek Sportnap 2., Gyermek Sportnap 3.) és 3 db bölcsődei egészségnap (Bölcsődei Egészségnap 1., Bölcsődei Egészségnap 2., Bölcsődei Egészségnap 3.)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek - a) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása körében - Kötelező nyilvánosság - Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv "KTK 2020"" c. útmutató és az Arculati Kézikönyv szerint

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek - a) Projektmenedzsment körében - Projektmenedzsment

A pályázati felhívás céljával azonosulva: Projektünk fő célja többek között a helyi viszonyok javítása, az itt élők elégedettségének növelése, az elvándorlásra ösztönző tényezők csökkentése, az itt maradásra vagy visszatérésre ösztönző fejlesztések megvalósítása, valamint a közösségi és a kulturális élet további erősítése. Ehhez elengedhetetlen a gyermekek, fiatalok számára is minél élhetőbbé tenni a várost azáltal, hogy őket is megcélzó, valamint az ő bevonásukkal is létrehozott eseményekkel egészül ki a programkínálat. A folyamatos és egyre bővülő helyi kulturális és közösségszervezési tevékenységeknek köszönhetően Gyula belterületén pezsgő kulturális, közművelődési és közösségi élet zajlik majd, amely az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek és a vállalkozások együttműködésének köszönhető jelentős gazdaságfejlesztési hatásával kiegészülve nagymértékben erősíti az élők elégedettségét, javítja a város népességmegtartó képességét, illetve emeli az itt élők életszínvonalát. Fő célunk ezen eredmények elérésének elősegítése.

A projekt tervezett teljes költsége: 1.500.000 Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 1.500.000 Ft

A projekt megvalósításához biztosított saját forrás: 0 Ft

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020. június 01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021. 08. 31.

• a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021. szeptember 30.

• projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00869

GYKESZGYI
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el