INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

2007. október óta a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás négy települése: Gyula, Elek, Kétegyháza és Lőkösháza. 

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének feladat- és hatáskörei

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, gyermekjóléti alapellátás. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról, és annak végrehajtási rendelete az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet. Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és annak végrehajtási rendelete a 15/1998. (IV. 30.)NM rendelet.

 • szociális alapellátási formák: 
 • szociális étkeztetés,
 • idősek nappali ellátása,
 • demens betegek nappali ellátása,
 • fogyatékkal élők nappali ellátása,
 • pszichiátriai betegek nappali ellátása -intézményen belüli foglalkoztatással, 
 • házi segítségnyújtás,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
 • szenvedélybetegek közösségi ellátása,
 • támogató szolgáltatások,
 • bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, játszócsoport, sószoba,
 • családsegítés,
 • gyermekjóléti szolgáltatás,
 • óvodai és iskolai segítő tevékenység,
 • tanyagondnoki szolgálat működtetése,
 • helyettes szülői hálózat működtetése.
 • szociális szakosított ellátások:
 • idősek átmeneti elhelyezése (idősek gondozóháza), 
 • átlagos ápolást- gondozást igénylők ellátása (idősek otthona).

        

Forrás: https://www.gyula.hu/gyulai_kisterseg-vallalt_feladatok

Forrás: https://www.gyula.hu/gyulai_kisterseg-tortenelem

Forrás: https://www.maserlaw.com/wp-content/uploads/2017/04/caring-for-caregiver.jpg

GYKESZGYI
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el